Line ID : jbbestbooking

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินด้วยการโอนเงิน

  • ชำระเงินด้วยการโอนเงินที่เคาท์เตอร์ธนาคาร
  • ชำระผ่านตู้ ATM
  • ชำระด้วยตู้เงินสด (ADM)
  • ชำระผ่าน MOBILE BANKING (โอนผ่านมือถือ)

** เมื่อลูกค้าทำการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว และแจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-1204506 | 098-2803545 ,
, Line หรือได้ทำการตรวจสอบกับทางฝ่ายบัญชีของทางบริษัท จากนั้นทางบริษัทจะออกตั๋ว เเละส่งหน้าตั๋วให้ไม่เกิน 30 นาที

สอบถามเที่ยวบิน

ดำเนินการชำระเงิน

รับตั๋วเครื่องบิน

Line ID : jbbestbooking